KIMONO  DRESS

contact

MAIKO TOKYO  was established by Kazuya Aiba in 2015 in Tokyo, Japan.

KIMONO  DRESS

MAIKO TOKYO